செல்லபாண்டியன்

அடித்தால் வழக்கு!: விஜயகாந்துக்கு மது குடிப்போர் வி. சங்கம் எச்சரிக்கை

  “பொது இடங்களில் பிறரை அடிப்பதை வழக்கமாக வைத்திருக்கும் விஜயகாந்த் தன் குணத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இது குறித்து…