செல்லாத நோட்டுகளை வைத்திருந்தால் கடும் தண்டனை : புதிய அவசரச் சட்டம் இன்று பிறப்பிக்கப்படுமா?

செல்லாத நோட்டுகளை வைத்திருந்தால் கடும் தண்டனை: புதிய அவசரச் சட்டம் இன்று பிறப்பிக்கப்படுமா?

டில்லி, பண மதிப்பிழப்பு செய்யப்பட்ட 500 மற்றும் 1000  நோட்டுக்களை வைத்திருந்தால் கடும் தண்டனை விதிக்கும் வகையில் புதிய அவசர…

You may have missed