செவ்வாய்க்கிழமை

செவ்வாய்க் கிழமை முருகனுக்கு விரதம் இருக்க உகந்த நாள் என்பது ஏன்?

செவ்வாய்க் கிழமை முருகனுக்கு விரதம் இருக்க உகந்த நாள் என்பது ஏன்? செவ்வாய்க் கிழமை விரதம் இருந்து முருகனை வழிபாடு செய்ய உகந்த…

ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை வழக்கு செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணை

சென்னை ஆன்லைன் சூதாட்டங்களைத் தடை செய்ய அளிக்கப்பட்ட வழக்கு மனு விசாரணை வரும் செவ்வாய் அன்று நடக்கும் எனச் சென்னை…