செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரினங்கள் ?

செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரினங்கள் வாழலாம்….: மயில்சாமி அண்ணாதுரை

அரியலூர் : செவ்வாய் கிரகத்துக்கு மங்கள்யான் செயற்கை கோளை செலுத்தி ஆராய்ச்சி மேற்கொண்ட தமிழகத்தை சேர்ந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானி மயில்சாமி…

செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரினங்கள் ?

வாஷிங்டன்:  செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரினங்கள் வாழ்ந்ததற்கான ஆழமான ஆதாரத்தை நாசாவின் ரோவர் அளித்துள்ளது. மூன்று விதமான கரிம மூலக்கூறுகளை கண்டறியப்பட்டுள்ளன….