செவ்வாய் கிரக பாறையில் ஓட்டை போட்டு நாசா சாதனை

செவ்வாய் கிரக பாறையில் ஓட்டை போட்டு நாசா சாதனை

வாஷிங்டன்: செவ்வாய் கிரக ஆராய்ச்சிக்கு நாசா சார்பில் கியூரியாசிட்டி ரோவர் விண்கலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஒரு வருடமாக கியூரியாசிட்டி…