‘சேஞ்சிங் இந்தியா’:

‘சேஞ்சிங் இந்தியா’: முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் பற்றிய புத்தகம் வெளியீடு

டில்லி: ‘சேஞ்சிங் இந்தியா’ என்ற தலைப்பில், தொகுக்கப்பட்டுள்ள  முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கின் வாழ்க்கைப்பயணம், பொருளாதாரம், அரசியல் பயணம்  பற்றிய…