சேது சமுத்திர திட்டம்: மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு என்ன? உச்சநீதிமன்றம்

சேது சமுத்திர திட்டம்: மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு என்ன? உச்சநீதிமன்றம்

டில்லி, ராமர் பாலம் குறித்த வழக்கில் 6 வாரத்திற்குள் பதில் அளிக்க மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதி மன்றம் நோடீஸ் அனுப்ப…