‘சொப்பன சுந்தரி’ புகழ் வைக்கம் விஜயலட்சுமிக்கு அக்டோபரில் திருமணம்

‘சொப்பன சுந்தரி’ புகழ் வைக்கம் விஜயலட்சுமிக்கு அக்டோபரில் திருமணம்

சொப்பன சுந்தரி நான்தானே என்ற பாடல் மூலம் தமிழக திரையுலகில்  பிரபலமான, கேரளாவை சேர்ந்த  பின்னணி பாடகி வைக்கம் விஜயலட்சுமிக்கு…