சோமசேகர்

கூட்டணிக்குள் குழிபறிப்பு  வேலைகள்… குமுறிய குமாரசாமி… குளிர் காயும் பா.ஜ.க.

‘நித்திய கண்டம் பூரண ஆயுசு’ என்ற பழமொழி  கர்நாடக முதல்வர் குமாரசாமி விஷயத்தில் பொய்த்து போகும்  வாய்ப்புகளே  தென்படுகிறது. 30…