ஜப்பானில் இன்று மீண்டும் நிலநடுக்கம்Earthquake in Japan again today

ஜப்பானில் இன்று மீண்டும் நிலநடுக்கம்

அடிக்கடி நிலநடுக்கம் உண்டாகும் பூமியின் நெருப்பு வளையப் பகுதியில் அமைந்திருக்கும் ஜப்பான் நாட்டில் இன்று அதிகாலை ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்துக்கு 19…