ஜம்மு காஷ்மீரில் சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் முகாம் மீது பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல்: 2 பேர் காயம்

ஜம்மு காஷ்மீரில் சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் முகாம் மீது பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல்: 2 பேர் காயம்

ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு காஷ்மீரில் அமைந்துள்ள  சிஆர்பிஎப் வீரர்கள்  முகாம் மீது பயங்கரவாதிகள் நடத்திய திடீர் தாக்குதலில் 2 வீரர்கள் காயம்…