ஜார்ஜியாவில் மூத்த சிறைவாசிக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றம்

ஜார்ஜியாவில் மூத்த சிறைவாசிக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றம்

ஜார்ஜியா: அமெரிக்காவில் 37 ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த மூத்த சிறைவாசிக்கு நேற்று மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது. அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா மாகாணம்…