ஜிஎஸ்எல்வி மாக்-3 ஏவுகணை: சதிஷ்தவான் ஏவுதளத்தில் கவுண்ட் டவுன் தொடங்கியது

ஜிஎஸ்எல்வி மாக்-3 ஏவுகணை: சதிஷ்தவான் ஏவுதளத்தில் கவுண்ட் டவுன் தொடங்கியது

திருப்பதி: ஜிஎஸ்எல்வி மார்க்-3 டி2 ராக்கெட்  திட்டமிட்டபடி நாளை விண்ணில் ஏவப்படும் என்ற இஸ்ரோ அறிவித்திருந்த நிலையில், அதற்கான கவுண்ட்…