ஜிதேந்திரா சிங்

2020ம் ஆண்டில் சந்திரனுக்கு 3வது பயணம்: அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் உறுதி

டெல்லி: 2020ம் ஆண்டில் இந்தியா தனது 3வது பயணத்தை சந்திரனுக்கு அனுப்ப இருப்பதாக என்று விண்வெளித்துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங்…