ஜி எஸ் டி சீரமைப்பு

ஜி எஸ் டி வரி விகித சீரமைப்பு : விரைவில் வரி விகிதம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு

டில்லி ஜி எஸ் டி வரி விகிதத்தில் சீரமைப்பு செய்யப்பட உள்ளதால் விரைவில் ஜி எஸ் டி வரி விகிதங்கள்…