: ஜுவாலா – பொன்னப்பா தோல்வி !

ஒலிம்பிக் பேட்மின்டன்: ஜுவாலா – பொன்னப்பா தோல்வி ! சாய்னாவும் வெளியேறினார்!!

ரியோடிஜெனிரோ: இன்று நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் பேட்மின்டன் போட்டியில் ஜுவாலாகட்டா, அஸ்வினி பொன்னாப்பா ஜோடி தோல்வியடைந்தது. அதேபோல், ஒற்றையருக்கான பேட்மின்டன் போட்டியில்…