ஜூலை 21

21ஆம் தேதி வீடுகள் தோறும் கருப்புக்கொடி போராட்டம்… திமுக அறிவிப்பு

சென்னை: தமிழகத்தில் மின் கட்டணக் கொள்ளையைக் கண்டித்து, வரும் 21ஆம் தேதி வீடுகள் தோறும் கருப்புக்கொடி ஏந்தி போராட்டம்  நடத்தப்படும்…