ஜோர்டான் பிரித்விரஜ்

உணவு கேட்ட நடிகர் பிரித்விராஜ் டீம்.. முதல்வர் தலையிட்டதால் நிம்மதி..

ஜோர்டான் கேரள முதல்வர் தலையீட்டால் நிம்மதி அடைந்த படக்குழுவினர் குறித்த செய்தி இதோ பிளெஸ்சி இயக்க பிரித்விராஜ் நடிக்கும் ‘அது…