டாக்டர் பாயல் தாத்வி

சாதிய துன்புறுத்தலால் தற்கொலை செய்து கொண்ட முதுகலை மருத்துவ மாணவி: மும்பையில் நிகழ்ந்த பரிதாபம்

மும்பை: சாதிய ரீதியாக சீனீயர் மாணவிகள் துன்புறுத்தியதால், முதுகலை மருத்துவ மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டார். மருத்துவத்தில் முதுநிலை படிப்பு…