டிஆர்பி உயர்த்தல்

தவறான முறையால் டி ஆர் பியை உயர்த்திய சேனல்களை ஒதுக்கிய பார்லே நிறுவனம்

மும்பை டி ஆர் பி யை உயர்த்த தவறான முறைகளைக் கையாண்ட டிவி சேனல்களுக்கு விளம்பரம் அளிக்கப் போவதில்லை என பார்லே நிறுவனம் மறுத்துள்ளது. பிரபல செய்தி…