டிஜிடல் பிரார்த்தனை

ஜெருசலேம் பிரார்த்தனை சுவற்றில் டிஜிடல் பிரார்த்தனைகளை எழுத இஸ்ரேல் அனுமதி

ஜெருசலேம் ஜெருசலேம்  தேவாலயத்தில் அமைந்துள்ள பிரார்த்தனை சுவற்றில் டிஜிடல் பிரார்த்தனைகளை எழுத இஸ்ரேல் அனுமதி அளித்துள்ளது. ஜெருசலேம் நகரம் மூன்று மதத்துக்குத் தொடர்பான நகரம் ஆகும்.   இஸ்ரேல் நாட்டின் தலைநகரான…