“டிஜிட்டல் இந்தியாவில்“ மாடு விற்பனை தீவிரம்

“டிஜிட்டல் இந்தியாவில்“ மாடு விற்பனை தீவிரம்

  இறைச்சிக்காக மாடுகளை விற்பனை செய்யக்கூடாது என்று மத்திய அரசு தடை விதித்தத பிறகு,  ஓ.எல்.எக்ஸ் போன்ற ஆன்லைன் சந்தைகளில்…