டில்லியில் ஊடுருவிய பயங்கரவாதிகள்: புகைப்படத்தை வெளியிட்டது காவல்துறை

டில்லியில் ஊடுருவிய பயங்கரவாதிகள்: புகைப்படத்தை வெளியிட்டது காவல்துறை

டில்லி நகருக்குள்  இரண்டு பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவி இருப்பதாகவும், அவர்களின் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு, தகவல் தரவும்  காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. பஞ்சாப் எல்லைப்…