டில்லியில் கடுங்குளிர்

டில்லியில் வரலாறு காணாத குளிர்: மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு

டில்லி : தலைநகர் டில்லியில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு குளிர் வாட்டி எடுக்கிறது. இதன் காரணமாக பொதுமக்களின் அன்றாட இயல்பு…