தக்கார் சித்தார்த்

நான் அமைதியாக இருந்தால் தான் சான்ஸ் என்றால் எனக்கு சினிமாவே வேண்டாம்: நடிகர் சித்தார்த் சீற்றம்

சென்னை: நான் அமைதியாக இருந்தால் தான் சினிமாவில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்றால் எனக்கு அந்த தொழிலே தேவையில்லை என்று இளம்நடிகர்…