தக்காளி விலை வரலாறு காணாத விலை சரிவு: விவசாயிகள் சோகம்!

தக்காளி வரலாறு காணாத விலை சரிவு: விவசாயிகள் சோகம்!

சேலம், தமிழகத்தில் தக்காளி விலை வரலாறு காணாத அளவில் விலை சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் பெரும் சோகத்துக்கு ஆளாகி உள்ளார்கள்….