தடை விதித்த

பிரிட்டன்: வீட்டுப்பாடத்துக்கு தடை விதித்த பள்ளி!

இங்கிலாந்தில் எஸ்ஸக்ஸ் பகுதியில் இயங்கிவரும் பிலிப் மாரண்ட் பள்ளியில் மாணவ மாணவியருக்கு வீட்டுப்பாடம் கொடுக்கும் பழக்கம் அறவே தடை செய்யப்பட்டுள்ளது….