தனிமையில் தவிப்பு

குடியுரிமை சட்ட எதிர்ப்பு : சிறையில் பெற்றோர் – தனிமையில் வாடும் 14 மாத பெண் குழந்தை

வாரணாசி குடியுரிமை சட்ட எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் பெற்றோர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதால் 14 மாத பெண் குழந்தை தனிமையில் விடப்பட்டுள்ளது. குடியுரிமை…