தனி அலுவலர்

உள்ளாட்சி அமைப்பு தனி அலுவலர்கள் பதவிக்காலம் மேலும் 6 மாதம் நீட்டிப்பு

சென்னை தமிழக உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தனி அலுவலர்கள் பதவிக்காலத்தை மேலும் 6 மாதங்களுக்கு நீட்டித்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் உள்ள…