தன்னம்பிக்கை

தன்னம்பிக்கை இல்லாத தற்கொலை தமிழர்கள் :  பழ. நெடுமாறன் 

  “அரிது அரிது மானிடராகப் பிறப்பது அரிது” என்பது ஓளவையாரின் வாக்கு. மனிதராகப் பிறப்பதிலும் தமிழராகப் பிறப்பது பெருமைக்குரிய ஒன்றாகும்….

ஐ.ஏ.எஸ் தேர்ச்சிபெற்ற மாற்றுத்திறனாளி பிரஞ்சுல் பாடில்

தில்லி உல்லாஸ் நகரில் வசிக்கும் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி முதல் முயற்சியில் ஐ.ஏ.எஸ் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார். மாற்றுத்திறனாளி பிரஞ்சுல் பாடில் தம்முடைய ஆறு…

முயன்றால் எதுவும் சாத்தியம்: ஆனந்த் அம்பானியின் புதியத் தோற்றம்

 கடந்த ஐ.பி.எல். போட்டிக் காலங்களில் ஆனந்த் அம்பானி யைப்  பார்த்தவர்களுக்கு அவரின் சமீபத்திய தோற்றம்  கண்டிப்பாய் ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஆம். அவர்…