தமிழகத்தில் பாதுகாப்புத்துறை தொழில்பூங்கா அமைக்கப்படும்: பிரதமர் மோடி

தமிழகத்தில் பாதுகாப்புத்துறை தொழில்பூங்கா அமைக்கப்படும்: பிரதமர் மோடி

சென்னை: சென்னையை  அடுத்த  திருவிடந்தையில், ராணுவ தளவாட கண்காட்சியை  தொடங்கி வைத்த பிரதமர் மோடி, தமிழகத்தில் பாதுகாப்புத்துறை தொழில்பூங்கா அமைக்கப்படும்…