தமிழகத்தில் மாயமான நடராஜர் சிலை ஆஸ்திரேலியாவில் கண்டுபிடிப்பு

தமிழகத்தில் மாயமான நடராஜர் சிலை ஆஸ்திரேலியாவில் கண்டுபிடிப்பு

சென்னை: தமிழகத்தில் இருந்து மாயமான நடராஜர் சிலை ஆஸ்திரேலியாவில் கண்டுபிடிப்பு. நெல்லை மாவட்டம் கல்லிடைக்குறிச்சியில் குலசேகரமுடையார் அறம் வளர்த்த நாயகி…