தமிழகத்தில் மீத்தேன் திட்டம் செயல்படுத்தப்படவில்லை: மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்

தமிழகத்தில் மீத்தேன் திட்டம் செயல்படுத்தப்படவில்லை: மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்

டில்லி : தமிழகத்தில் மீத்தேன், ஷெல் கேஸ் எடுக்கும் திட்டம் மத்திய அரசிடம் இல்லை என்றும் மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர…