தமிழகத்துக்கு ரூ.1928 கோடி

தமிழகத்துக்கு ரூ.1928 கோடி மே மாத நிதிப் பங்கீட்டுத் தொகை விடுவித்த மத்திய அரசு

டில்லி மாநிலங்களில் இருந்து கிடைக்கும் வரி வருவாயின் அடிப்படையில் மே மாத நிதி பகிர்வு தொகையாகத் தமிழகத்துக்கு இன்று ரூ.1928…