தமிழகம் முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க நாளை சிறப்பு முகாம்!

தமிழகம் முழுவதும் நாளை வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க சிறப்பு முகாம்!

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க, நீக்க, திருத்தம் செய்ய நாளை  நாளை சிறப்பு முகாம் நடைபெறுகிறது….