தமிழக அரசின் துக்ளக் திட்டம்!: நீர் ஆய்வாளர்கள் கண்டனம்!

தமிழக அரசின் துக்ளக் திட்டம்!: நீர் ஆய்வாளர்கள் கண்டனம்!

தெர்மாகோல் அட்டைகளை வைத்து வைகை அணையின் ஒட்டுமொத்த நீரை மூடி, நீர் ஆவியாகாமல் தடுக்க தமிழக அரசு செய்த முயற்சிக்கு,…