“தமிழக அரசு ஒப்புதல் இல்லாமல் மேகதாதுக்கு அனுமதி அளிக்கமாட்டோம்!” காவேரி மேலாண்மை ஆணையத் தலைவர் அறிவிப்பு

“தமிழக அரசு ஒப்புதல் இல்லாமல் மேகதாதுக்கு அனுமதி அளிக்கமாட்டோம்!” காவேரி மேலாண்மை ஆணையத் தலைவர் அறிவிப்பு

“தமிழக அரசு ஒப்புதல் இல்லாமல் மேகதாதுக்கு அனுமதி அளிக்கமாட்டோம்” என்று- காவேரி மேலாண்மை ஆணையத் தலைவர்  மசூத்ஹுசைன் தெரிவித்துள்ளார் குடிநீர்…