தமிழக நடிகர்கள் பீட்டா அமைப்பில் இருந்து உடனே வெளியேறு! சேரன்

தமிழக நடிகர்கள் பீட்டா அமைப்பில் இருந்து உடனே வெளியேறு! சேரன்

சென்னை, தமிழ் நடிகர்கள் உடனே பீட்டா அமைப்பிலிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்று நடிகர், இயக்குநருமான சேரன் காட்டமாக தெரிவித்து உள்ளார். தமிழ்…