தமிழுக்கு முதலிடம்

வர்த்தக நிறுவன பெயர்ப் பலகையில் தமிழுக்கு முதல் இடம் அளிக்க அரசு உத்தரவு

சென்னை தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து வர்த்தக நிறுவன பெயர்ப் பலகைகளிலும் தமிழுக்கு   முதல்  இடம் அளிக்க வேண்டும் எனத் தமிழக…