தமிழ்நாடு: கனமழை காரணமாக ஐந்து மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை