தமிழ்நாடு புதிய வரைவு பாடத்திட்டம்: குறை

தமிழ்நாடு புதிய வரைவு பாடத்திட்டம்: குறை, நிறை என்ன? பகுதி: 5

சிறப்புக்கட்டுரை:  ஒரு மிக நல்ல செய்தியுடன் தொடங்கலாமா…? திருவாளர் உதயசந்திரன் ஐ.ஏ.எஸ். அவர்கள், பள்ளிப் பாடப் புத்தகத்தை வடிவமைப்பதில் மிகுந்த…

தமிழ்நாடு புதிய வரைவு பாடத்திட்டம்: குறை, நிறை என்ன? பகுதி: 4:

சிறப்புக்கட்டுரை: கல்வியாளர் பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி (baskaranpro@gmail.com) . மொழிப்பாடத் திட்டம் மொழிவது என்ன…? தமிழ்நாட்டில், பிழையின்றித் தமிழ் எழுத…, வேண்டாம்……

தமிழ்நாடு புதிய வரைவு பாடத்திட்டம்: குறை, நிறை என்ன? பகுதி: 3:

சிறப்புக்கட்டுரை: கல்வியாளர் பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி 3. என்ன செய்யலாம் ‘எல்ல்ல்லாம் சரிதான். பொத்தாம் பொதுவா, ’தப்பு சரியில்லை’ன்னு சொன்னா போச்சா…?…

தமிழ்நாடு புதிய வரைவு பாடத்திட்டம்: குறை, நிறை என்ன? பகுதி: 2:

  சிறப்புக்கட்டுரை: கல்வியாளர் பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி 2. ஒற்றைச்சக்கரவண்டி புதிய பாடத் திட்டம் குறித்து பலரும் நன்றாகத்தானே சொல்கிறார்கள்…? அச்சமூட்டும்…

தமிழ்நாடு புதிய வரைவு பாடத்திட்டம்: குறை, நிறை என்ன? பகுதி: 1:

சிறப்புக்கட்டுரை: கல்வியாளர் பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி 1.   எல்லாரும்தான் சொல்லட்டுமே….! எது நமக்கு முக்கியம்…? அறிந்து இருக்கிறோமா…? நாளை நம் வீட்டுக்…