தமிழ்நாடு பெயர் மாற்றப் போராட்டம்

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – இராமாயண எதிர்ப்புப் போராட்டம்

1927ஆம் ஆண்டு, அண்ணல் அம்பேத்கர் மனுஸ்மிருதியை பொது இடத்தில் வைத்து எரித்தார். அதனைத் தவிர இலக்கியங்கள் புராணங்கள், இதிகாசங்கள்,  மதநூல்கள்…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – தமிழ்நாடு பெயர் மாற்றப் போராட்டம்

1956ஆம் ஆண்டு, ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்து, அதற்காக 2 மாதங்களுக்கும் மேலாகப் பட்டினிப் போர் நடத்தி இறுதிவரையில் பின்வாங்காமல் அதில்…