தமிழ் நாடு சிம்பு பீப் பாடல் வீரலட்சுமி தமிழ் இராசேந்திரன் tamilnad beep song veeralaxmi tamil rajendran

பணம் வாங்கிக்கொண்டு சிம்புவை ஆதரிக்கிறார் வீரலட்சுமி!: வழக்கறிஞர் புகார்

பீப் பாடல் பாடிய சிம்புவை ஆதரித்து, “தமிழர் முன்னேற்ற படை”  என்கிற அமைப்பின் நிறுவனர் வீரலட்சுமி என்பவர், சமீபத்தில்,  கருத்துக்களை…