தமிழ் நாடு சென்னை தூசி திருமுருகன் காந்தி tamilnad thirumurugan gandhi dust Pījiṅ Beijing

அபாயம்! பீஜிங் ஆன சென்னை!

  “சென்னையை சிங்கப்பூர் ஆக்குவோம், ஹாங்காங் ஆக்குவோம்” ஆண்டவர்களவும் ஆள்பவர்களும் சொல்லியதைக் கேட்டு அலுத்துப்போய்விட்டோம். அவர்களது கைங்கரியத்தைல், சென்னை மாநகர்,…