தமிழ் நாடு பெரியார் பிறந்தநாள் tamilnad periyar birthday

இன்று: 1 : தந்தை பெரியார் நினைவுநாள் (1971)

பெரியார் என்று அறியப்படும் ஈ. வெ. இராமசாமி சமுதாயத்தில் நிலவும் மூட நம்பிக்கைகளை அகற்ற அயராது போராடியவர். வசதியான, முற்பட்ட…