தற்காப்புக்காக எதிரியை கொன்றால்… அது குற்றமா? உச்ச நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு

தற்காப்புக்காக எதிரியை கொன்றால்… அது குற்றமா? உச்ச நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு

டில்லி: தற்காப்புக்காக எதிரியை கொன்றால்… அது கொலைக் குற்றமாகாது என்ற உச்ச நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது. 27…