தலித் பேராசிரியரை விமர்சித்த ஏபிவிபி மாணவர் தலைவர் நீக்கம்…. பல்கலைக்கழகம் நடவடிக்கை

தலித் பேராசிரியரை விமர்சித்த ஏபிவிபி மாணவர் தலைவர் நீக்கம்…. பல்கலைக்கழகம் நடவடிக்கை

ஐதராபாத்: தலித் பேராசிரியரை பேஸ்புக்கில் தரக்குறைவாக விமர்சித்த ஏபிவிபி மாணவர் தலைவர் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். ஐதாராபாத் பல்கலைக்கழக பொருளாதார…