தவறான கருத்து

இந்தியாவில் கொரோனா சமூக பரவல் இல்லை.. பின்வாங்கியது உலக சுகாதார அமைப்பு

டில்லி இந்தியாவில் கொரோனா சமூக பரவல் என்னும் தனது கருத்து தவறானது என உலக சுகாதார அமைப்பு விளக்கம் அளித்துள்ளது….

கொரோனா : மாரிதாஸ் மீது நெல்லைக் காவல்துறை வழக்கு

நெல்லை கொரோனா மற்றும் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் குறித்து தவறாகப் பேசியதாக மாரிதாஸ் மீது நெல்லை காவல்துறை நான்கு பிரிவுகளில் வழக்கு…

You may have missed