தாய் தற்கொலை! தந்தை புறக்கணிப்பு! தவித்துக்கிடக்கும் நான்கு மாத சிசு!

தாய் தற்கொலை! தந்தை புறக்கணிப்பு! தவித்துக்கிடக்கும் நான்கு மாத சிசு!

  தஞ்சை: குடும்பத்தகராறு காரணமாக தாய் தற்கொலை செய்துகொள்ள, தந்தை புறக்கணிக்க.. நான்குமாத பெண் குழந்தை தவித்துக்கிடப்பது தஞ்சை பகுதியில்…