தாவரங்கள்

அறிவோம் தாவரங்களை – அனிச்சம்பூ

அறிவோம் தாவரங்களை – அனிச்சம்பூ அனிச்சம்பூ  (Anagallis arvensis) ஐரோப்பா, ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா உன் தாயகம்! ஈரமான நிலப்பகுதி, நீரோடையின் கரைகள், தரிசு…

அறிவோம் தாவரங்களை  – அரிவாள்மணை பூண்டு செடி

அறிவோம் தாவரங்களை  – அரிவாள்மணை பூண்டு செடி அரிவாள்மணை பூண்டு செடி  (Sida acuta) நடு அமெரிக்கா உன் தாயகம்! செம்மண் நிலம், தென்னந்தோப்பு,…

அறிவோம் தாவரங்களை – தழுதாழை செடி

அறிவோம் தாவரங்களை – தழுதாழை செடி தழுதாழை செடி  (Clerodendrum phlomidis) சிறு குன்றுகளின் சரளைப்பகுதி,குளக்கரைகள் வயல்களின் ஈரப் பாங்கான பகுதிகளில்…

அறிவோம் தாவரங்களை – ஆரோரூட் கிழங்கு செடி

அறிவோம் தாவரங்களை – ஆரோரூட் கிழங்கு செடி ஆரோரூட் கிழங்கு செடி  (Curcuma angustifolia) தென் அமெரிக்கா உன் தாயகம்! சுமார் 7000 ஆண்டுகளுக்கு…

அறிவோம் தாவரங்களை – நத்தைச்சூரி செடி

அறிவோம் தாவரங்களை – நத்தைச்சூரி செடி. நத்தைச்சூரி செடி.(permacoce articularis) வயல்வெளிகள், வாய்க்கால் ஓரங்கள்,    ஈரப்பதமான இடங்களில்  …

அறிவோம் தாவரங்களை – மகோகனி மரம் 

அறிவோம் தாவரங்களை – மகோகனி மரம் மகோகனி மரம்  (Swietenia Macrophylla) ஆப்பிரிக்கா, மேற்கு இந்தியத் தீவுகள் உன் தாயகம்! டைனோசர் காலந்தொட்டே காணப்படும் பழமை மரம்…

அறிவோம் தாவரங்களை –  பதிமுகம் மரம்/சாயமரம்

அறிவோம் தாவரங்களை –  பதிமுகம் மரம்/சாயமரம் பதிமுகம் மரம்/சாயமரம்  (Biancaea Sappan) பாரதம்,மலேசியா உன்தாயகம்!முள்ளினத்தைச்சேர்ந்த நன்மரம் நீ! ஆசிய நாடுகள், தென்னிந்தியா,  மேற்கு வங்காளம்…